Ако децата разкопчават предпазния колан

Предпазният колан, здраво закопчан, ограничава движенията на детето, пътуващо в столчето, и така го предпазва. Но много деца започват да се опитват да разкопчават колана, тъй като са видели как го правят възрастните. Трудно е да се постигне защита от разкопчаване на колана: той трябва да може да се разкопчее лесно и бързо в случай на инцидент с колата. Но има допълнителни начини децата да се мотивират да оставят колана закопчан.

Как да мотивираме децата да оставят колана закопчан

    • Да вземем назаем друго столче от приятели или роднини, с по-различен начин на закопчаване на колана

Когато поставим детето в столче с по-различен начин на закопчаване, това представлява трудност, за преодоляването на която е необходимо време. Някои деца се отказват от опитите си за разкопчаване, но при други е необходим само някакъв кратък период от време, за да усвоят разкопчаването и на този колан. Така че ефектът може да е временен.

    • Да свържем закопчания колан с възможността за пътуване

Ако детето се е научило да разкопчава колана и се радва на това постижение, можем да го убедим във важна причина той да остане закопчан. Например преди пътуване можем да отделим достатъчно време, за да създадем у детето убеждението, че колата ще пътува само когато коланът е здраво закопчан. Нека го помолим да разкопчее колана и да спрем колата. След това, когато детето закопчее колана отново, да тръгнем веднага. Когато повторим това няколко пъти, детето ще бъде убедено, че за да може да пътува, коланът му трябва да е здраво закопчан. Даже ще проверява от време на време добре ли е закопчан, за да може пътуването да продължи. Децата обичат да пътуват, и затова създаването на такова убеждение у тях е лесно.

    • Да свържем закопчаването на колана с това, че само големите деца имат предимството да се возят както възрастните – с добре закопчани колани

Ако детето е достатъчно голямо, то обикновено иска да е равностойно на възрастните. Да го мотивираме с изтъкването на значението на закопчания колан – като навик, който отличава възрастните и големите деца от малките деца, които още не разбират как трябва да пътуват в колата.

Това образователно видео може да онагледи вашите обяснения:

    • Да поставим подвижна масичка с играчки за отвличане на вниманието на по-малко дете

Нека монтираме подвижна масичка и поставим на нея любими играчки на детето. Да му обясним, че както родителите тръгват за работа с необходимите вещи и ги използват за работа и по пътя, например компютър или таблет, така и то трябва да вземе любимите играчки, за да се занимава с тях и да върши равностойна „работа”.

    • Да поставим бустър, така че детето да има по-добра видимост и вниманието му да е погълнато от гледките по пътя

Когато поставим бустър седалка и детето може да вижда добре гледките по пътя, да му обясняваме как може да види птици, животни, цветя, даже може да ги броим заедно. Да му поставим за задача първо да види птица, цвете, камък и др. Това състезание поглъща вниманието на децата и ги развлича, така че да забравят за изкушението да се опитат да разкопчеят колана на столчето.