Група 1-2 (9 м. - 6 г.) 9 - 25 кг.

Група 1-2
9 м. – 6 г.
9 – 25 кг.
Комбинирани столчета, които могат да се обръщат както назад, така и напред – с изключение на модела MAX-WAY

Showing all 4 results